Prettig Dichtbij Leren

Inloggen

Login

Hier kunt u inloggen op het platform om u in te schrijven voor een cursus. Uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u eerder in een e-mail ontvangen.
Heeft u nog geen account? Deze wordt automatisch aangemaakt als zich voor de eerste keer inschrijft voor een cursus.


Facebook Twitter

Zoek & Filter

Toon/verberg zoekopties
 • Eindigt na
  .
 • Start voor
  .

Zoeken & inschrijven

Neurorevalidatie in de eerste lijn

Prijs: € 650,00
Prijs is inclusief: Boekje 'Leven na hersenbeschadiging', warme maaltijd, koffie/thee,fris
Discipline: Fysiotherapie, Logopedie, Ergotherapie, Cesar-Mensendieck, Multidisciplinair
Accreditatiepunten: 28
Register: Algemeen Fysiotherapeut, Cesar-Mensendieck, Ergotherapeut, Geriatrie Fysiotherapeut, Logopedist
Toelichting accreditatiepunten De cursus is ook geaccrediteerd voor het Keurmerk Fysiotherapie
Docent(en): Dr. Ben van Cranenburgh, Dr. Jorn Hogeweg en Ed Janssen
 
Aantal dagen: 3
Startdatum: dinsdag 10 september 2019 van 14:00 tot 20:45 uur
Vervolgdata: Woensdag 11 september 2019 van 14.00 uur tot 20:45 uur
Donderdag 19 september 2019 van 14.00-20.45 uur
 
Locatie: Theater Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis

De patiënt met hersenbeschadiging (CVA, trauma) komt na ziekenhuisopname of revalidatie weer thuis en probeert zijn leven (werk, gezin, hobby, etc.) weer op te pakken.
De ervaring leert dat dan vaak onverwachte problemen opduiken. 

Beoordeling cursus Neurorevalidatie in de eerste lijn voorjaar 2019

De cursus geeft een overzicht van de uiteenlopende lange termijn gevolgen van hersenbeschadiging, met een accent op cognitieve en gedragsmatige veranderingen en bespreekt interventies die in de eerste lijn kunnen worden ingezet om deze gevolgen te beïnvloeden. Er worden voorbeelden en toepassingen gegeven aan de hand van discussies over video’s en door deelnemers ingebrachte casuïstiek.

Inhoud:

Dag 1:

Weer thuis, toch problemen (Ben van Cranenburgh)

Hoe komt het dat nieuwe problemen opduiken? Welke stoornissen spelen de patiënt op de lange duur parten? 

neurorevalidatie

Het plastische brein (Ben van Cranenburgh)

Nieuwe inzichten in plasticiteit en herstelmechanismen stemmen positief. Van therapeutisch nihilisme tot voorzichtig optimisme. 

Leren ondanks hersenbeschadiging (Jorn Hogeweg)

Welke vormen van leren werken nog na hersenbeschadiging? Onvermoede mogelijkheden

De therapeutische situatie (Jorn Hogeweg)

Het effect van een therapie hangt niet alleen af van de therapie zelf.Over het optimaliseren van het therapeutisch effect.

Video: ‘Stranger in the family’

Over een man die na ernstig hersentrauma weliswaar weer thuis is, maar ernstige gedragsproblemen vertoont. Discussie over analyse en aanpak van de in de video getoonde problemen.

 

Dag 2:

Het therapeutische repertoire (Ed Janssen)

Van spiegel tot forced use; aanbevelingen voor de eerste lijn. Er is een breed repertoire aan therapeutische strategieën beschikbaar

Video: ‘The man who lost his body’ 

Over een man die (door een zeldzame ziekte) geen proprioceptie meer heeft. De patiënt vind zelf strategieën om zijn bewegingen en handelingen te sturen. De getoonde principes kunnen bij vele?andere patiënten worden ingezet.

 

Dag 3:

Stoornisgerichte therapie (Ben van Cranenburgh, Ed Janssen, Jorn Hogeweg)

Vele problemen kunnen worden teruggevoerd op een of meer stoornissen. Een aanpak via de wortel van het kwaad. 

De patiënt is meer dan zijn stoornis (Ben van Cranenburgh, Ed Janssen, Jorn Hogeweg)

Over individueel toegesneden behandeling. Mono-, multi- of interdisciplinaire aanpak

Discussiepracticum

naar aanleiding van ingebrachte casuïstiek

Plenaire bespreking

naar aanleiding van casuïstiek

Doelstelling

De deelnemers zijn op de hoogte van de meest recente inzichten op het gebied van neurorevalidatie, zoals deze in de eerste lijns praktijk toepasbaar zijn.

Studiebelasting

De studiebelasting betreft een voorbereidingstijd van 4 uur en 16 contacturen.

Doelgroep

Fysiotherapeut, geriatrie fysiotherapeut, ergotherapeut, Cesar-Mensendieck therapeut, Logopedist, Verpleeghuisarts, huisarts.

Aanvangsniveau

Fysiotherapeut, ergotherapeut, Cesar-Mensendieck therapeut, Logopedist, Verpleeghuisarts, huisarts.

Studiemateriaal

leven na hersenbeschadiging
 • Boekje 'Leven na hersenbeschadiging' -Neurorevalidatie in de eerste lijn: analyse en aanpak van problemen. Een leidraad voor hulpverleners. Auteur: Dr. Ben van Cranenburgh . De cursusprijs is inclusief dit boekje, wat wordt uitgedeeld op de eerste cursusdag.

 • Powerpointpresentatie

   Reacties van collega's die de cursus in het voorjaar van 2017 hebben gevolgd:

  "Aanrader! Zou verplichte stof moeten zijn voor fysiotherapeuten die met hersenletsel patiënten
   werken"

  "Inspirerend, goede/duidelijke link theorie-praktijk. Bruikbaar in praktijk"

  "Veel links met dagelijkse praktijk en handreikingen om met zaken om te gaan"


Docent(en):
 • Ben_van_Cranenburg2_150x200.jpgDr. Ben van Cranenburgh

  Ben van Cranenburgh studeerde geneeskunde in Amsterdam en werkte daarna vele jaren als wetenschappelijk onderzoeker bij het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek. Hij is gepromoveerd op een neurofysiologisch onderwerp (“Neuronal Firing Patterns” ). Bij het Revalidatie Centrum Amsterdam verrichte hij klinisch onderzoek naar neuropsychologische functiestoornissen bij CVA patiënten. In 1987 richtte hij het instituut voor toegepast neurowetenschappen op (Stichting ITON, Haarlem), waar hij tot op heden werkzaam is.

 • Jorn_Hogeweg_150x200.jpgDr. Jorn Hogeweg

  Jorn Hogeweg is directeur van het PELS instituut. Daarnaast is hij docent bij het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (ITON). Hij heeft jarenlange ervaring met begeleiding van mensen en weet hoeveel hobbels je soms moet nemen voordat je slaagt. Maar ook: hoe bevredigend het kan zijn als je je plek gevonden hebt. Sinds 1997 coördineert hij als trajectbegeleider de re-integratie trajecten van arbeidsgehandicapten, met name whiplash-patiënten (maar ook burn-out, rsi en chronische vermoeidheid). Hij is fysiotherapeut, neuropsycholoog en psychodramatherapeut. In 1995 promoveerde Jorn op pijndrempelonderzoek.

 • Ed_Janssen_150x200.jpgEd Janssen

  Ed Janssen werkt als docent en coördinator bij het ITON (Instituut voor toegepaste neurowetenschappen) te Haarlem met als aandachtsgebieden neurorevalidatie en motorisch leren. Tevens werkt hij als fysiotherapeut in de neurorevalidatie in het Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden. Hier behandelt hij voornamelijk mensen na hersenbeschadiging (C.V.A., trauma) en M.S. In zijn vrije tijd geeft Ed hardloop-, skeeler en schaatstraining.

Deze website maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website, geeft u ons toestemming voor het gebruiken van deze cookies. Lees hier de privacy verklaring.